TOOL炭筆素描

DETAIL
油畫筆刷是作為壓炭色之用, 新舊或硬軟毛均可  
固定噴膠不限廠牌 以無刺激臭味為優
若有想用炭筆畫人物肖像者
建議紙張: 四開   -  10 張
              標準開 - 20張